Názov:

O separovaných substancích

Author:

Tomas Akvinsky

Popis: Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého počátku filosofie
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/o-separovanych-substancich.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk