Názov:

Magie, pouta a dialog renesančního filosofa

Author:

Giordano Bruno

Popis: Vzdělaný dominikán, filosof (ovlivněný antikou, Mikulášem Kusánským a Bernardem Telesiem), představitel renesančního hermetismu, básník a komediograf (upálený jako kacíř) ve svých spisech formuluje filosofický a vědecký názor, který představuje vrchol renesančního myšlení. Jeho dvě motta: „Co je to, co je? https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/magie-pouta-a-dialog-renesancniho-filosofa.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk