Názov:

Herakleitos z Efezu

Author:

Špaňár Július

Popis: V knihe Júliusa Špaňára Herakleitos z Efezu ide o komplexné spracovanie a interpretáciu názorov Herakleita, zachytenie autentických zlomkov a doxografických správ. Hlboká a všestranná znalosť toho, čo sa z Herakleitovho diela zachovalo, či už v pôvodnej alebo reprodukovanej podobe, umožnilo autorovi podať skutočne ucelený pohľad na Herakleitovu myšlienkovú sústavu.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/herakleitos-z-efezu.html

Obálka:

Úryvky z knihy:

(K téme : Robiť si to? )
So žiadostivosťou bojovať je ťažké, lebo čo chce, kúpi si za dušu. (čo možno chápať tak, že človeka stojí kus duše, keď podľahne svojej žiadostivosti, pretože v duši ubúda toľko ohňa (oheň sa mení na vodu), koľko človek dožičí svojmu telu.) s.150

(K téme : Čo je poznanie? )
Vonkajšie prostredie je obdarené rozumom a je schopné myslieť. To je oheň obdarený rozumom, čiže kozmický oheň, aj keď nie v čistej forme. Príbuznosť duše s ním je evidentná. V stave bdenia je tento styk s vonkajším prostredím zaistený priamo cez otvory zmyslov, z ktorých najvýznamnejšiu úlohu má zrak prijímajúci záblesky svetla. Naproti tomu v spánku sa zatvárajú otvory zmyslových orgánov a duša si udržuje spojenie s vonkajším prostredím iba pomocou dýchania. s.149

(K téme : Čo je duša? )
Duša sveta je výpar z vlhkosti, ktorú má svet v sebe; duša v živých bytostiach je z vonkajšieho výparu a z výparu v nich samých a je tej istej prirodzenosti ako duša sveta. s.148

(K téme : Čo je vedomie? Aký je vzťah medzi vedomím a mozgom? )
Ako pavúk, ktorý uprostred pavučiny pocíti, len čo mucha pretrhne niektorú niť, a preto ta beží, ako sa mrzel, že ju roztrhla, tak duša človeka pri poranení niektorej časti tela náhli sa ta, akoby neznášala poranenie tela, s ktorým je pevne a podľa určitého pomeru spojená.

(K téme : Čo je smrť? )
Tie duše, ktoré majú väčší obsah ohňa, čiže sú suché, pravdepodobne unikajú smrti tým, že sa nestávajú vodou, ale zmenia sa priamo na kozmický oheň, kým duše s menším obsahom ohňa zostupom do podsvetia, čiže cez vodu, nastupujú svoj dlhší cyklus premien. s.153Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk