Názov:

Hérakleitos ve světle mythické moudrosti

Author:

Provazník Jan

Popis: Podľa toho čo sa učí na školách o filozofii, predstavuje ranná grécka filozofia prechod od mýtu k logu. Autor Jan Provazník zvolil vo svojej knihe opačný postup - prechádza pri Herakleitovej filozofii od logu k mýtu.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/herakleitos-ve-svetle-mythicke-moudrosti.html

Obálka:

Úryvky z knihy:

(K téme : Čo je poznanie? )
Mythos je bytostne ľudský spôsob prežívania sveta v určitej fázi evolúcie vedomia, je prameňom jeho inšpirácie. Inspiratio znamená vdýchnutie, božské vnuknutie. Inšpirácia je cestou komunikácie duše a Kozmu. s.4

(K téme : Čo je poznanie? )
Inšpirácia je posolstvom z hlbín podvedomia, ktoré sa ako Afrodité Anadyomené vynoruje na hladinu nášho vonkajšieho vedomia. Nevedomá stránka duše oslovuje vedomie prostredníctvom obrazov disponujúcich mocnou silou univerzality. s.5

(K téme : Čo je poznanie? )
My ľudia telesní hľadíme v našich úvahách o povahe bytia zdola nahor. Náš pohľad nedohliadne za horizont stvorenia... Jediná je cesta stvorenia i poznania. Nahor sa nedá ísť inou cestou než tou, ktorá bola vydláždená kozmogenézou.... Takto vzniká mythos. s.7-9

(K téme : Ktorá filozofia je pravdivá? )
Prevažne logicky uvažujúca filozofická tradícia vsadila všetko na jednu kartu: k pravde sa dá dôjsť cestou čistého pojmu..... Takáto snaha o očistenie jazyka od všetkého dvojznačného a nejasného trochu pripomína rybára, ktorý v túžbe po najväčšej rybe znovu a znovu pletie čo najväčšie siete. Jedného dňa však zistí, že jeho sieť už má také obrovské oká, že väčšina rýb touto sieťou bez ťažkostí prepláva: čím pevnejší a exaktnejší jazyk, tým užší a jednostrannejší je záber skutočnosti. s.12

(K téme : Čo je to pravda? )
Človek nie ja autorom mythu a už vôbec nie je autorom pravdy. Pravda .. je cestou Kozmu smerom k ľudstvu a predstavuje taktiež možnosť, ako sa touto cestou vrátiť domov. s.20

(K téme : Existuje niečo večné a nemenné? )
Rieka je naozaj dobrý obraz diania.. Každá rieka má však brehy.... Rieka nielenže tečie ale tiež proste je. Ani ľudská bytosť, rovnako ako rieka, nie je len striedaním a dianím. Pravdou človeka je jeho možnosť byť. Skutočnosť je jednotou skrytosti stáleho a pomíjavosti odkrytého. s. 18-19Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk