Názov:

Empedoklés III / Komentář

Author:

Vítek Tomáš

Popis: Závěrečný díl rozsáhlého empedokleovského opusu nabízí detailní komentáře textů vydaných v předcházejícím druhém svazku. Autor se snažil podchytit všechny sporné a nejasné prvky, přehledně představit jejich možná řešení a zasadit je do kontextu minulého i současného bádání. Jedná se o nejpodrobnější a nejinformativnější výklad, jaký byl kdy předsókratovskému filosofu věnován.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/empedokles-iii-komentar.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk